• Kallelse till årsmöte 2023!

  Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.
  Datum: Lördagen 29/4-23
  Plats: Videolänk
  Tid: 15.00
  Maila anmälan om deltagande till info@metalsanctuary.se senast 28/4 om du önskar delta på årsmötet. Länk till videmötet kommer via mail.
  Observera: Detta gäller bara dej som är medlem i föreningen Metal Sanctuary. Att vara medlem i en Facebook-grupp innebär inte per automatik medlemskap i en förening. Är du intresserad av att bli medlem i Metal Sanctuary och vill veta mer? Skicka då ett mail till info@metalsanctuary.se så berättar vi mer.
  Dagordning för mötet:
  1. Mötets öppnande.
  2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av mötesordförande.
  5. Val av mötessekreterare.
  6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
  7. Fastställande av röstlängd.
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret.
  9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
  12. Val av:
  a) Föreningens ordförande, tillika styrelsen ordförande.
  b) Val av vice ordförande, tillika styrelsen vice ordförande.
  c) Val av kassör.
  d) Val av sekreterare.
  e) Val av antal övriga styrelseledamöter.
  f) Val av antal suppleanter
  g) Val av ledamöter till styrelsen.
  h. Val av suppleanter till styrelsen.
  i. Val av rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
  j. Val av revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga) k Val av antal ledamöter i valberedningen.
  l. Val av ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.
  13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnats till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
  14. Övriga frågor.
  15. Mötet avslutas.

 • Kallelse till årsmöte

  Medlemmar i föreningen Metal Sanctuary kallas härmed till årsmöte.

  Datum: Lördagen 26/3-2022

  Plats: Mälstavägen 23, Vallentuna alternativt online

  Tid: 14.30

  Maila anmälan om deltagande till info@metalsanctuary.se senast 12/3 om du ämnar komma med och ange om du kommer på plats i Vallentuna eller önskar vara med via videolänk.

  Observera: Detta gäller bara dig som är medlem i föreningen Metal Sanctuary. Att vara medlem i en Facebook-grupp innebär inte per automatik medlemskap i föreningen. Är du intresserad av att bli medlem i Metal Sanctuary och vill veta mer? Skicka då ett mail till info@metalsanctuary.se så berättar vi mer.

  Dagordning för mötet:

  1. Mötets öppnande.
  2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av mötesordförande.
  5. Val av mötessekreterare.
  6. Val av två (2) justeringspersoner att justera mötesprotokollet samt agera rösträknare.
  7. Fastställande av röstlängd.
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balanseringsräkningar för det senaste räkenskapsåret.
  9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  11. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
  12. Val av:
   1. Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande.
   2. Vice ordförande, tillika styrelsens vice ordförande.
   3. Kassör.
   4. Sekreterare.
   5. Antal övriga styrelseledamöter.
   6. antal övriga suppleanter.
   7. Ledamöter till styrelsen.
   8. Suppleanter till styrelsen.
   9. Rangordning för suppleanters inträdande som röstberättigade vid styrelsemöte när ordinarie ledamot är frånvarande.
   10. Revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga).
   11. Antal ledamöter i valberedningen.
   12. Ledamöter till valberedningen var av en sammankallande.
  13. Behandling av förslag som väckts av styrelse eller inlämnat till styrelsen av medlem senast två veckor före mötet.
  14. Övriga frågor.
  15. Mötet avslutas.

 • Metal Prayer Day 2021

  Metal Prayer Day 2021

  Tid: Kl. 11:00-13:00 den 23 oktober
  Plats: International Church, Fabriksgatan 14, Jönköping

  Metal Prayer Day är tillbaka!

  Efter att vi alla fått ta fler steg tillbaka, inte träffa andra människor, hålla avstånd och allt det där kan vi nu äntligen få träffas tillsammans. 

  Vi tar vid där vi slutade senast och vill därför bjuda in till Metal Sanctuarys årliga bönedag där vi som vanligt ber att Guds ord ska få framgång i metalvärlden, vi ber för kristna metalmusiker, kristna metalband, att Metalbibeln ska nå ut till folk, att kristna metalband ska få komma ut på festivaler, att kristen metal ska få genomslag i media. Vi kommer även att fira nattvard tillsammans under bönedagen.

  Huvudtalare i år blir Christian Liljegren, frontman i Narnia. Bland övriga böneledare återfinns Johannes Jonsson, Petter Edin, Andy Nordlander m.fl.

  Med tanke på den rådande situationen kring Covid-19 ber vi er vara försiktiga och stanna hemma om någon känner av förkylningssymptom.

  Varmt välkomna!

 • Konsert 23 oktober kl 19:00

  Exklusiv spelning med Modest Attraction

  Lördagen den 23 oktober kl 19:00 arrangerar Metal Sanctuary en exklusiv jubileumskonsert med Modest Attraction i Kulturhuset, Svavelsticksgränd 7 i Jönköping. Modest Attraction firar i år 30 år som band och har nyligen återutgivit sina två tidigare album ”The truth” in your face och ”Divine Luxury”. Dessutom har de släppt sin demo ”Get ready” på CD.

  Det här är ett exklusivt tillfälle som du inte får missa! Boka din biljett snarast då antalet är begränsat.

  Som förband under kvällen spelar The Hero med sin unika mix av melodisk heavy metal och goth. 


  Modest Attraction består av Christian Liljegren (sång), Simeon Liljegren (bas), Stephan Mohlin (gitarr) och Mick Nordström (trummor). På Hammond-orgel Richard Eriksson. Bandet, som spelar klassisk 70-talshårdrock/metal firar i år 30-årsjubileum.

  https://www.youtube.com/watch?v=1JVoL193Qs8

  The Hero består av Michael Hjelte (sång och gitarr), Patrik Hjelte (bas och sång), Emanuel Wärja (gitarr och sång) och Daniel Mouton (trummor och sång). Musiken är en blandning av bland annat melodisk heavy metal och goth.


  Medverkande

  Musikundret

  Bilda vill hjälpa musiker i församlingar och kyrkor att börja spela i band och på så sätt beskriva och ge uttryck för sin tro.

  EVfonden

  Vi vill ge möjlighet för människor som brinner för evangelisation stöttning att verka i detta.


  Köp biljett

  Biljettpris: 300kr

  Biljettköp vid dörren: 350kr

  För att boka biljett skickar du ett mail till: bokning@metalsanctuary.se med information om önskat antal biljetter, namn och mobilnummer.

  Om du önskar betala på annat sätt än Swish skriv detta i ditt mail.

  Invänta bokningsbekräftelse innan du betalar.

  Swisha beloppet angivet i din bokningsbekräftelse till: 123 41 01 960

  Du får ett mail med din biljett/-er när vi registrerat din betalning.

  Observera! Vi försöker höra av oss inom 24 timmar. Förbokningar tas endast emot till och med torsdag 21 oktober. Kontrollera skräppostkatalogen om du ej fått ett mail.

  Dela gärna vårat Facebook event

Concert-Banner
Konsert 15 oktober
MPD-Banner
Metal Prayer Day 2022
previous arrow
next arrow

Upcoming Events